10 năm hợp tác về bộ thu năng lượng mặt trời tấm phẳng

Hộp chứa mới của bộ thu năng lượng mặt trời tấm phẳng trong tháng này đã sẵn sàng để vận chuyển cho khách hàng là bạn cũ của chúng tôi! 

Từ năm 2010 đến năm 2021, chúng tôi cùng nhau hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mặt trời đã hơn 10 năm, cung cấp máy nước nóng năng lượng mặt trời và hệ thống nước nóng trung tâm cho rất nhiều người dùng. 


Thời gian đăng bài: tháng 9-18-2021